{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

【草莓鮮奶泡芙】

商品:鮮奶泡芙

準備材料:

1. 家BarBar鮮奶泡芙---2顆
2. 草莓---2~3顆

步驟:

1.將草莓洗淨後切片
2.將鮮奶泡芙依自己想要的方向切面

3.將草莓夾入鮮奶泡芙中即可完成